Ubezpieczenie na narty-świadczenie podróżne

Coraz chętniej i częściej latamy po całym kontynencie. Szczególnie w okresie letnim w wakacje, gdzie dodatkowo sprzyja piękna pogoda i znacznie dłuższe dni. Niestety zazwyczaj nie bierzemy pod uwagę tego, że podczas wakacji mogą nas spotkać nieprzewidziane wydarzenia i choroby. Nie tylko w okresie zimowym niezbędne jest ubezpieczenie na narty. W okresie letnim również należy pomyśleć o ubezpieczeniu podróżnym, które sfinansuje ewentualne koszty leczenia w szpitalu w przypadku nieszczęśliwego wypadku lub choroby. Warto jest wtedy, skorzystać z doświadczonej firmy, która zapewni odpowiednią obsługę i pomoc w razie nieoczekiwanego wypadku.

Zabezpieczenie kosztów hospitalizacji za granicą

Jedną z zaufanych i długoletnich ubezpieczalni jest Colonnade. Która wszystkie istotne świadczenia i w trybie jak najszybszym udziela potrzebnych informacji i pomocy w razie pojawienia się wypadku czy choroby swoich podopiecznych. W swojej ofercie Colonnade ma specjalną polisę turystyczną w postaci ubezpieczenia kosztów pobytu w szpitalu za granicą. Firma Collonade zapewnia pomoc w nagłych wypadkach(assistance) jak również ubezpieczenia kosztów leczenia na kwotę nawet do 200000 euro. Jest to bardzo istotne, ponieważ koszty leczenia, hospitalizacji czy udzielenia pomocy medycznej poza granicami Polski są niezwykle wysokie. Dodatkowo polisa zapewnia podopiecznemu niezbędną pomoc prawną i całodobową infolinię, siedem dni w tygodniu przez 365 dni. Świadczenie zapewnia również pomoc w zaopatrzeniu w potrzebne do przeprowadzenia leczenia leki i transport osoby poszkodowanej do Polski. Świadczenie obejmuje również ubezpieczenie następstw nieprzewidywalnych wydarzeń i pokrycie szkód spowodowanych przez swoich podopiecznych innym ludziom. Co jest szczególnie istotne, to fakt, że Colonnade zapewnia także odpowiednie świadczenia w razie uszczerbku na zdrowiu swojego klienta\podopiecznego lub w przypadku jego śmierci.

Świadczenie dla osób chorych i podróżujących samolotem

Wielu ludzi coraz częściej decyduje się na samolot jako swój jedyny środek przemieszczania się. Jednak również w czasie trwania takiej podróży mogą nas spotkać nieoczekiwane zdarzenia. Takie jak zaginięcie torby podróżnej czy kradzież. Firma Collonade w trosce o dobro swoich klientów i w ramach ubezpieczenia turystycznego zapewni zabezpieczenie bagażu podręcznego od kradzieży, zaginięcia lub zniszczenia. Również, może się zdarzyć, że planowany lot nie odbędzie się i zostanie przeniesiony na inną godzinę. A co za tym idzie, podróżujący może ponieść straty materialne związane z zaplanowanym noclegiem lub konsekwencje związane z niedotarciem na czas do danego miejsca. Jeżeli opóźnienie trwa dłużej niż 6 godzin to polisa od Colonnade zapewni adekwatne świadczenie związane z zadośćuczynieniem za spóźniony lot. Osoby, które chorują przewlekle w ramach świadczenia mogą zyskać dodatkowe wsparcie w pokryciu kosztów leczenia wynikających z nasileniem się problemów zdrowotnych na terenie innego państwa. Ze względu na to, że niektóre miasta o wiele bardziej narażone są na ataki terrorystyczne to Colonnade może pokryć koszty opieki medycznej i powrót osoby rannej w zamachu do kraju.