Jak uzyskać banderole potrzebne do sprzedaży towarów akcyzowanych?

W banderole muszą zaopatrzyć się wszyscy producenci towarów akcyzowanych działających z godnie z przyznaną koncesją. Banderola świadczy o tym, że od wytworzonego produktu odprowadzona została akcyza. W jaki sposób możliwe jest uzyskanie banderoli?

Kto musi stosować banderole?

Banderole na produktach akcyzowanych muszą stosować wszystkie składy podatkowe, importerzy oraz eksporterzy, przedstawiciele podatkowi, producenci, podmioty pozyskujące towary w składach podatkowych stosujących zawieszenie akcyzy oraz właściciele wyrobów akcyzowanych. Banderole świadczą o nienaruszonym stanie produktu, a także stanowią dowód na opłacenie należnego podatku akcyzowego.

Jak załatwić potrzebne banderole?

Konieczne jest złożenie wniosku do urzędu skarbowego, do którego przypisana jest siedziba firmy. Należy złożyć niezbędne dokumenty, a także opłacić zamawiane banderole. Decyzja o przyznaniu banderoli jest wystawiana w ciągu kilku dni roboczych od momentu uiszczenia opłaty.