Hierarchia nagłówków – jej znaczenie

W optymalizacji tekstu pod kątem SEO z pewnością pomoże wdrożenie odpowiedniej struktury nagłówków HTML, szczególnie przy korzystaniu z popularnych systemów zarządzania treścią. Nagłówki odgrywają, bowiem bardzo ważną rolę w każdej podstronie serwisu oraz mają wpływ na pozycjonowanie stron internetowych warszawa. Nagłówki stanowią wyróżnione graficznie fragmenty tekstu, które krótko podsumowują przyporządkowaną do nich treść. W języku HTML są oznaczane literą H oraz konkretnej liczby w zależności od poziomu w hierarchii treści. Obecnie istnieje  do wyboru 6 poziomów nagłówków, a najważniejszym z nich jest nagłówek główny – czyli nagłówek pierwszego poziomu, znaczony jako <h1>.

Struktura hierarchii nagłówków:

Tekst, który został podzielony na akapity i śródtytuły nie tylko przyjemniej i łatwiej się czyta, ale także lepiej wpływa na pozycjonowanie strony internetowej. Nagłówki służą w celu ułatwienia skanowanie długich tekstów, a także polepszają prezentację artykułów przy podzieleniu ich na sekcje. Ściana tekstu wcale nie jest estetyczna, nie przyciąga zainteresowani ani użytkowników ani robotów.

Stosowanie śródtytułów przynosi korzyści również z punktu widzenia skutecznego SEO, gdyż frazy zawarte w nagłówkach pomagają rozpoznać robotom wyszukiwarki tematykę podstron. Nagłówki HTML służą do tego, aby zasygnalizować robotom wyszukiwarki Google, które informacje mają być priorytetowe. Używając nagłówków, możemy łatwo wpleść w tekst słowa kluczowe w naturalny sposób, dzięki czemu wyszukiwarka będzie oceniać treści strony jako wysokiej jakości. To korzystnie wpłynie na pozycjonowanie strony w google. Oczywiście, musi zostać to wykonane prawidłowo, by spowodować wzrost pozycji podstrony oraz zwiększenie średniego czasu trwania sesji użytkownika na stronie. Nagłówki będą oddziaływać na stronę negatywnie w przypadku, gdy ich struktura będzie nieuporządkowana i niewłaściwa.

W sformatowanym tekście powinny pojawić się:

·         Tytuł

·         Nagłówki Hx

·         Akapity

·         Wyliczenia/wypunktowania

·         Pogrubienie, kursywa, podkreślenie

·         Ramka

·         Czytelny font

·         Kontrast pomiędzy tłem a fontem

·         Interlinia

Jak stosować poprawnie nagłówki H1-H6, aby zyskać przewagę w wynikach wyszukiwania?

· Nagłówek powinien być  krótki, unikalny i odnosić się do tematu;

· Hierarchia nagłówków – przy skorzystaniu z nagłówka H1 powinniśmy zastosować także nagłówek H2, następnie H3 itd.;

· Nagłówek H1 powinien być najwyżej w kodzie strony i pełnić rolę tytułu strony, podstrony, artykułu czy produktu. Ma to duże znaczenie dla pozycjonowania google, ale nie warto przesadzać z jego stosowaniem. Wskazane jest, by na każdej stronie był przynajmniej jeden nagłówek najwyższego rzędu H1;

·  Nagłówki powinny być stosowane do podziału tekstu na rozdziały i podrozdziały;

·  W nagłówkach warto zawierać naturalnie brzmiące słowa kluczowe dla google seo;

· Słowa kluczowe o najważniejszej kategorii dla tekstu powinny znaleźć się na początku nagłówka H1. W kolejnych znacznikach używamy nagłówków H2, H3, itd. Słowa kluczowe dla lepszego pozycjonowania serwisu warto stosować w odmienionej formie, ponieważ ciągłe powtarzanie jednej frazy może zostać uznane za nadużycie;

· Nie warto umieszczać nagłówków wyłącznie w celu zastosowania fraz kluczowych;

· Każdy podtytuł powinien musi być adekwatny do tematyki danej sekcji;

· Pod każdym nagłówkiem musi być treść;

· Stosowanie nagłówków lepiej ograniczyć tylko do takich poziomów, których wymaga tego struktura tekstu.;