Aqua Soil – badania geotechniczne gruntów

Inwestycje budowlane między innymi takie jak budowa autostrady czy obwodnicy wymagają wykonania badań przed przystąpieniem do realizacji. Aqua Soil to jedna z firm, która zajmuje się między innymi obsługą geologiczną i pracami takimi jak badania geotechniczne gruntu. Aqua Soil prowadzi między innymi odbiór podłoża gruntowego, ocenę stanu gruntów na których ma być realizowana inwestycja jak i nadzór robót wiertniczych. Klienci firmy korzystają z jej usług także w ramach doradztwa w zakresie posadowienia budynków, mostów czy dróg o różnym charakterze. Wszystkie badania geotechniczne gruntów muszą być wykonane dokładnie i rzetelnie, ponieważ przekłada się to na dalsze powodzenie realizacji i szybkość jej ukończenia. Pracownicy firmy posiadają odpowiednie uprawnienia do wykonywania badań geotechnicznych gruntów. Aqua Soil na stałe współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami z takich branż jak budowlana czy wiertnicza. To firma o ugruntowanej pozycji na rynku.